Laddstation för organisationer och bostadsrättsföreningar Bidrag!

Laddstation för organisationer och bostadsrättsföreningar Bidrag!

Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast 2019-07-15. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Förutsättningar som ska vara uppfyllda

Tekniska krav på laddningsstationen

Laddningsstationen ska ha minst ett uttag för elfordon av typ 2 eller Combo 2 (vad som är Typ 2-uttag beskrivs i standarden EN 62196-2 respektive Combo 2 i standarden EN 62196-3). Laddningsstationen ska också vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.

Detta uppfyller vi med våra produkter

Placering och användningsområde

Laddningsstationen ska installeras vid en bostad eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

Om den huvudsakliga användningen av laddningsstationen istället ska vara tillgänglig för allmänheten ska ansökan göras via Klimatklivet. Vill du installera några publika och några för egen användning behöver du lämna in olika ansökningar i respektive formulär.

Bidrag får endast ges till laddningspunkter som installeras på en fastighet som den sökande äger eller innehar med annan särskild rätt.

Vem får utföra installationen?

Installationen måste vara utförd av ett elinstallationsföretag eller en elinstallatör som avses i elsäkerhetslagen, det vill säga näringsidkare som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete och installatören är auktoriserad att utföra elinstallationsarbete.

Detta erbjuder vi genom våra samarbetsparter i Sverige.

Läs mer på https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/

2021-02-25 08:33
Tillagd i varukorgen